स्वःताला शाकाहारी बनवायचे असेल तर या "फ़ास्ट फ़ूड" आणि "पैकेट फ़ूड" ची खरी माहिती जाणून घेऊन त्या पासून दूर राहणे आवश्यक आहे. यासाठीच 'खरेच !आपण शाकाहारी आहोत?? . दूसरों की पीड़ा हमारी पीड़ा यांसारखी पुस्तके ( Please click on book photo above ) Vegiglobal.com/Wikipedia. com /Fruthinale beting-org या वेबसाइटस आपल्याला मार्गदर्शक आहेत.त्यांचा फायदा घ्यावा.'
[email protected]
Best view in Chrome